Riksdagens skrivelse Nr 378

Riksdagsskrivelse 1917:378

Riksdagens skrivelse Nr 378.

5

Nr 378.

Godkänd av första kammaren den 16 juni 1917.

Godkänd av andra kammaran den 16 juni 1917.

Riksdagens skrivelse till Konungen angående fastställande av

telegrafverkets stat för driftkostnader för år 1918.

(Statsutskottets utlåtande nr 26 och memorial nr 208.)

Till Konungen.

I en till riksdagen den 13 januari 1917 avlåten proposition, nr 3,

nar Eders Kungl. Maj:t, under åberopande av propositionen bilagt utdrag

av statsrådsprotokollet över civilärenden för samma dag, föreslagit riksdagen

att godkänna det vid statsrådsprotokollet fogade förslaget till stat

för telegrafverkets driftkostnader under år 1918 samt bestämma telegrafverkets

anslag för driftkostnader under samma år, förslagsvis, till 17,730,000
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida