Riksdagens skrivelse Nr 391

Riksdagsskrivelse 1918:391

Riksdagens skrivelse Nr 391.

1

Nr

391.

Godkänd av första kammaren den 14 juni 1918.

Godkänd av andra kammaren den 14 juni 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl.

Majds proposition med förslag till vattenlag m. m., dels

ock i ämnet väckta motioner.

(Tredje särskilda utskottets utlåtande nr 1 och memorial nr 2.)

Till Konungen.

Genom en den 15 mars 1918 dagtecknad proposition, nr 128, har

Eders Kungl. Maj:t under åberopande av propositionen bilagda, i statsrådet

och lagrådet förda protokoll, föreslagit riksdagen att antaga vid

propositionen fogade förslag till

1) vattenlag,

2) lag om vad iakttagas skall i avseende å införande av vattenlagen,

3) lag om förteckning å vattendrag, där kungsådra finnes,

4)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida