Riksdagens skrivelse Nr 466

Riksdagsskrivelse 1918:466

Riksdagens skrivelse Nr 466.

5

Nr 4<>G.

Godkänd av första kammaren den 22 juni 1918.
Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen med reglemente för riksgälds -

kontoret.

(Bankoutskottets memorial nr 86.)

Till Konungen.

Det av innevarande riksdag för riksgäldskontoret utfärdade reglemente
får riksdagen härmed till Eders Kungl. Maj:t överlämna.

Stockholm den 22 juni 1918.

Med undersåtlig vördnad.

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.