Riksdagens skrivelse Nr 471

Riksdagsskrivelse 1918:471

Riksdagens skrivelse Nr 471.

I

Nr 471.

Godkänd av första kammaren den 20 juni 1018.

Godkänd av andra kammaren den 21 juni 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av särskilda Kungl.

Maj:ts propositioner rörande ändring i vissa delar av

förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften

och ändring i vissa delar av förordningen den

6 november 1908 angående en särskild stämpelavgift vid

köp och byte av fondpapper, ävensom en inom riksdagen

väckt motion.

(Bevillningsutskottets betänkanden nr 42 och 64.)

Till Konungen.

Genom proposition, nr 230, av den 12 mars 1918 har Eders

Kungl. Maj:t, under åberopande av bilagt utdrag av statsrådsprotokollet

över finansärenden för samma dag, föreslagit riksdagen att antaga

vid
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.