Riksdagens skrivelse Nr 475 B

Riksdagsskrivelse 1918:475b

Riksdagens skrivelse Nr 475 B.

Nr 475 It.

• !3

Godkänd av första kammaren den 21 juni 1918.

Godkänd av andra kammaren den 22 juni 1918.

Riksdagens skrivelse till Konungen, angående regleringen av tillläggsstaten

till riksstaten för år HUS.

(Statsutskottets memorial nr 257 B.)

Till Konungen.

I. Statens inkomster.

Sedan Eders Kungl. Maj:t i den till riksdagen den 14 januari

1918 avlåtna propositionen nr 2 med förslag till tilläggsstat till riksstaten

för år 1918 avgivit förslag rörande beräkningen av inkomsterna

å sagda tilläggsstat samt Eders Kungl. Maj:t i särskilda, till riksdagen

sedermera avlåtna propositioner föreslagit vissa höjningar av lånemedelsberäkningen,

har Eders Kungl. Maj:t i en till riksdagen den 6 juni

1918 avlåten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida