Riksdagens skrivelser nr Jf83—Ifih år 1970

Riksdagsskrivelse 1970:483 - höst

- höst

Riksdagens skrivelser nr Jf83Ifih år 1970

7

Nr 483

Riksdagens skrivelse till Konungen om ''provning av besvär över
statens personalpensionsverks beslut i vissa ärenden.

(Bankoutskottets memorial nr 82)

Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets memorial nr 82
med förslag till besvärsstadga för riksdagen och dess verk, m. m., får riksdagen
tillkännagiva, att riksdagen bifallit vad utskottet hemställt.

Stockholm den 16 december 1970

Med undersåtlig vördnad

Nr 484

Riksdagens skrivelse till Konungen om ändringar i instruktionerna
för riksdagens ombudsmän och för riksdagens revisorer.

(Bankoutskottets memorial nr 85)

Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets memorial nr 85
med förslag till ändringar i vissa reglementen och instruktioner avseende
riksdagens verk får riksdagen anmäla att riksdagen beslutat om ändringar
i instruktionerna för riksdagens ombudsmän och för riksdagens revisorer
i enlighet med vad utskottet hemställt.

Stockholm den 16 december 1970

Med undersåtlig vördnad

Allfa Boktryckeri AB, Sthlm 1970