Riksdagens skrivelser nr lf06—Jf07 år 1969

Riksdagsskrivelse 1969:407 - höst

- höst

16

Riksdagens skrivelser nr lf06Jf07 år 1969

Nr 406

Riksdagens skrivelse till Konungen med förslag till ändringar i
kommunallagen för Stockholm i anledning av två ''propositioner
jämte följdmotioner.

(Konstitutionsutskottets utlåtande nr 45)

Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets utlåtande
nr 45 får riksdagen härmed anmäla, att utskottets hemställan bifallits.

Stockholm den 11 december 1969

Med undersåtlig vördnad

Nr 407

Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av två propositioner
med förslag till vissa ändringar i kommunallagstiftningen
m. m. jämte följdmotioner.

(Konstitutionsutskottets utlåtande nr 49)

Till Konungen

Med överlämnande av ett exemplar av konstitutionsutskottets utlåtande
nr 49 får riksdagen härmed anmäla, att utskottets hemställan bifallits.

Stockholm den 17 december 1969

Med undersåtlig vördnad

Allfa Boktryckeri AB, Sthlm 1969