Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2004/05:254

Riksdagsskrivelse

2004/05:254

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SfU15 Ett reformerat underhållsstöd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelse

2004/05:255

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2004/05:FiU26 Försäkringsförmedling får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelse

2004/05:256

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2004/05:FiU32 Redovisning av insatser för barn och unga i statsbudgeten (skr. 2004/05:93) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelse

2004/05:257

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2004/05:JuU30 Immunitet och privilegier för Nordiska kulturfonden får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelse

2004/05:258

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2004/05:SoU19 Behörigheten för läkare i enskild verksamhet m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelse

2004/05:259

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2004/05:SoU20 Beräkning av inkomsprövade socialförsäkringsförmåner m.m. för neurosedynskadade får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelse

2004/05:260

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2004/05:SoU21 Tobakskontroll – genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelse

2004/05:261

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2004/05:AU9 Utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 maj 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.