Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:164

Riksdagsskrivelse

2005/06:164

Image: RSKR_200506__164-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU7 Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag dels bifallit reservation 1 under punkt 1, dels bifallit reservation 4 under punkt 5 och dels i övrigt bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 8 mars 2006

Helena Höij

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.