Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:18

Riksdagsskrivelse

2005/06:18

Image: RSKR_200506__18-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU6 AP-fondernas verksamhet 2004 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 november 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.