Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:191

Riksdagsskrivelse

2005/06:191

Image: RSKR_200506__191-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU9 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 mars 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.