Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:201

Riksdagsskrivelse

2005/06:201

Image: RSKR_200506__201-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Riksrevisionens styrelse

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2005/06:AU5 Arbetslöshetsförsäkringen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 6 april 2006

Helena Höij

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.