Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:228

Riksdagsskrivelse

2005/06:228

Image: RSKR_200506__228-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU11 Löneskatter för enmansföretag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 maj 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.