Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:297

Riksdagsskrivelse

2005/06:297

Image: RSKR_200506__297-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2005/06:JuU36 Personsäkerhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 maj 2006

Helena Höij

Per Persson