Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:313

Riksdagsskrivelse

2005/06:313

Image: RSKR_200506__313-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Utbildnings- och kulturdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU22 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 31 maj 2006

Björn von Sydow

Per Persson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.