Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:330

Riksdagsskrivelse

2005/06:330

Image: RSKR_200506__330-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU28 Förenklade redovisningsregler, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 juni 2006

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.