Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:385

Riksdagsskrivelse

2005/06:385

Image: RSKR_200506__385-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2005/06:KU39 Ekonomiadministrativ lag för riksdagens myndigheter får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 juni 2006

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:383 till Riksdagsstyrelsen

Riksdagsskrivelse 2005/06:384 till Justitiedepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.