Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:53

Riksdagsskrivelse

2005/06:53

Image: RSKR_200506__53-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Riksrevisionen1

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU4 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 november 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:52 till Näringsdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.