Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:69

Riksdagsskrivelse

2005/06:69

Image: RSKR_200506__69-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Utrikesdepartementet1

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU2 Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 november 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2005/06:68 till Justitiedepartementet

Riksdagsskrivelse 2005/06:70 till Riksrevisionens styrelse

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.