Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2005/06:73

Riksdagsskrivelse

2005/06:73

Image: RSKR_200506__73-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU7 Svensk handelspolitik i WTO:s Doharunda får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 1 december 2005

Björn von Sydow

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.