Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:136

Riksdagsskrivelse

2006/07:136

Image: RSKR_200607__136_136-136-1.png

Regeringen

Justitiedepartementet1

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU4 Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 april 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2006/07:137 till Riksrevisionens styrelse

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.