Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:137

Riksdagsskrivelse

2006/07:137

Image: RSKR_200607__137_137-137-1.png

Riksrevisionens styrelse

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2006/07:CU4 Länsstyrelsernas tillsyn av överförmyndare får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 12 april 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.