Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:185

Riksdagsskrivelse

2006/07:185

Image: RSKR_200607__185_185-185-1.png

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU14 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 31 maj 2007

Birgitta Sellén

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.