Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:202

Riksdagsskrivelse

2006/07:202

Image: RSKR_200607__202_202-202-1.png

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2006/07:UbU17 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 7 juni 2007

Jan Björkman

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.