Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:220

Riksdagsskrivelse

2006/07:220

Image: RSKR_200607__220_220-220-1.png

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU20 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 juni 2007

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2006/07:221 till Riksrevisionens styrelse

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.