Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:36

Riksdagsskrivelse

2006/07:36

Image: RSKR_200607__36-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2006/07:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 december 2006

Per Westerberg

Ulf Christoffersson