Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:84

Riksdagsskrivelse

2006/07:84

Image: RSKR_200607__84-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2006/07:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 december 2006

Per Westerberg

Ulf Christoffersson