Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2006/07:86

Riksdagsskrivelse

2006/07:86

Image: RSKR_200607__86-1.png

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2006/07:AU4 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen (förnyad behandling) får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 december 2006

Per Westerberg

Ulf Christoffersson