Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:106

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:106

Image: RSKR_200708__106_--1.png

Regeringen

Integrations- och jämställdhetsdepartementet1

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2007/08:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-12-19

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2007/08:104 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelse 2007/08:105 till Miljödepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.