Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:112

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:112

Image: RSKR_200708__112_--1.png

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-12-20

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2007/08:113 till Justitedepartementet

Riksdagsskrivelse 2007/08:114 till riksdagsstyrelsen

Riksdagsskrivelse 2007/08:115 till Riksrevisionens styrelse

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.