Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:114

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:114

Image: RSKR_200708__114_--1.png

Riksdagsstyrelsen1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-12-20

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2007/08:112 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelse 2007/08:113 till Justiedepartementet

Riksdagsskrivelse 2007/08:115 till Riksrevisionens styrelse

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.