Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:115

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:115

Image: RSKR_200708__115_--1.png

Riksrevisionens styrelse1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2007/08:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-12-20

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2007/08:112 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelse 2007/08:113 till Justitedepartementet

Riksdagsskrivelse 2007/08:114 till riksdagsstyrelsen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.