Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:179

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:179

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2007/08:AU4 ILO:s konvention om ett ramverk för att främja arbetsmiljö, m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-05-08

Per Westerberg

Ulf Christoffersson