Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:214

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:214

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2007/08:AU6 En effektivare arbetslöshetsförsäkring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2008-05-22

Jan Björkman

Ulf Christoffersson