Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:37

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:37

Image: RSKR_200708__37_--1.png

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2007/08:NU4 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-11-28

Birgitta Sellén

Per Persson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.