Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:64

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:64

Image: RSKR_200708__64_--1.png

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2007/08:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-12-06

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.