Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:79

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:79

Image: RSKR_200708__79_--1.png

Regeringen

Integrations- och jämställdhetsdepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-12-13

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2007/08:75 till Statsrådsberedningen

Riksdagsskrivelse 2007/08:76 till Justitiedepartementet

Riksdagsskrivelse 2007/08:77 till Finansdepartementet

Riksdagsskrivelse 2007/08:78 till Jordbruksdepartementet

Riksdagsskrivelse 2007/08:80 till Kulturdepartementet

Riksdagsskrivelse 2007/08:81 till riksdagsstyrelsen

Riksdagsskrivelse 2007/08:82 till Riksdagens ombudsmän