Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:83

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:83

Image: RSKR_200708__83_--1.png

Regeringen

Justitiedepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2007/08:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-12-13

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.