Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2007/08:9

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2007/08:9

Image: RSKR_200708__9_--1.png

Regeringen

Arbetsmarknadsdepartementet

Med överlämnande av arbetsmarknadsutskottets betänkande 2007/08:AU2 En jobbgaranti för ungdomar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2007-10-31

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.