Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:104

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:104

Regeringen

Jordbruksdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU2 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 december 2008

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.