Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:147

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:147

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2008/09:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 december 2008

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2008/09:148 till Riksrevisionens styrelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:149 till riksdagsstyrelsen

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.