Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:223

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:223

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU22 Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 april 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.