Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:23

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:23

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2008/09:SfU4 Från sjukersättning till arbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 30 oktober 2008

Jan Björkman

Ulf Christoffersson