Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:249

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:249

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2008/09:SoU19 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 13 maj 2009

Birgitta Sellén

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.