Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:272

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:272

Regeringen

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU23 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 10 juni 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.