Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:289

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:289

Regeringen

Jordbruksdepartementet

Med överlämnande av miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2008/09:MJU23 Överlåtbara fiskerättigheter m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 11 juni 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.