Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2008/09:64

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2008/09:64

Regeringen

Statsrådsberedningen

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2008/09:UU8 Lissabonfördraget får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 20 november 2008

Per Westerberg

Ulf Christoffersson