Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:114

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:114

Regeringen

Näringsdepartementet

Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2009/10:TU7 Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket samt vissa luftfartsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 3 december 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.