Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:11

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:11

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2009/10:SoU2 En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 21 oktober 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.