Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse 2009/10:148

Riksdagsskrivelse

Riksdagsskrivelse

2009/10:148

Regeringen

Statsrådsberedningen1

Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2009/10:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 16 december 2009

Per Westerberg

Ulf Christoffersson


[1]

Riksdagsskrivelse 2009/10:146 till Näringsdepartementet

Riksdagsskrivelse 2009/10:147 till Utrikesdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.